ΕκχÏ?λισμα ΦÏ?λλων Από Το Γκίγκο Το Δίλοβο
AloeveraChangeslives.com - Logo
AloeveraChangeslives.com - Menu

ΕκχÏ?λισμα ΦÏ?λλων Από Το Γκίγκο Το Δίλοβο

ΤÏ?οφή για την σκέψη για κοφτεÏ?ό μυαλό και εξαιÏ?ετική μνήμη

Το Ginkgo biloba ή αλλιώς Fossil tree ή Kew tree ή Maidenhair tree, δηλαδή το Γκίνγκο το δίλοβο ή ΣαλιβουÏ?ία, πÏ?οέÏ?χεται από το αÏ?χαιότεÏ?ο δέντÏ?ο στον κόσμο, το δέντÏ?ο Ginkgo που συνεχίζει να υπάÏ?χει μέχÏ?ι και σήμεÏ?α για πάνω από 250 εκατομμÏ?Ï?ια χÏ?όνια.

Γκίγκο το Δίλοβο - Ginkgo Biloba

Γκίγκο το Δίλοβο
Ginkgo Biloba

Το δέντÏ?ο Ginkgo ανήκει στα ΓυμνόσπεÏ?μα ( όπως το πεÏ?κο, το κυπαÏ?ίσσι, ο κέδÏ?ος, ο γιουνίπεÏ?ος, το έλατο) τα οποία υπάÏ?χουν από την εποχή των δεινοσαÏ?Ï?ων.

Είναι αυτοφυές σε αÏ?κετές πεÏ?ιοχές της Κίνας, ΚοÏ?έας και της Ιαπωνίας και ο κοÏ?μός του μποÏ?εί να φθάσει σε μεγάλο Ï?ψος και διάμετÏ?ο.

Οι καÏ?ποί του έχουν ασημένιο χÏ?ώμα και από την κινέζικη λέξη Ginkyo, η οποία σημαίνει ασημένιο βεÏ?Ï?κοκο (gin σημαίνει ασήμι και kyo σημαίνει βεÏ?Ï?κοκο), πÏ?οέÏ?χεται η ονομασία του.

Είναι ένα όμοÏ?φο, φυλλοβόλο δέντÏ?ο και τα φÏ?λλα του το φθινόπωÏ?ο αλλάζουν χÏ?ώμα και από πÏ?άσινα γίνονται χÏ?υσαφιά. Το συναντάμε σε πολλοÏ?ς δημόσιους χώÏ?ους σ' όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, στην ΛάÏ?ισα, ολόκληÏ?η η πόλη είναι διάσπαÏ?τη με δένδÏ?α Γκίνγκο.

Hundreds of people rely on AloeVeraDaily.com's affordable and quality products for healthy skin, anti-aging, and weight loss. Jot down your details below, and we'll email your discount coupon.

Marketing by

Πως ενεÏ?γεί το Γκίγκο το Δίλοβο

Τα φÏ?λλα του Γκίγκο είναι μεγάλα, Ï?ιπιδοειδή, πλατιά και διαιÏ?οÏ?νται σε δÏ?ο λοβοÏ?ς από όπου και έλαβε την ονομασία δίλοβο - biloba. ΠεÏ?ιέχουν πάνω από 40 ενεÏ?γά συστατικά, με κυÏ?ιότεÏ?ες δÏ?ο ομάδες δÏ?αστικών ουσιών, τα φλαβονοειδή και τεÏ?πενοειδή. Τα φλαβονοειδή είναι φυτικής πÏ?οέλευσης αντιοξειδωτικά που πÏ?οστατεÏ?ουν τα αιμοφόÏ?α αγγεία, τα νεÏ?Ï?α, τους μÏ?ες της καÏ?διάς και τον αμφιβληστÏ?οειδή από βλάβες.

Τα τεÏ?πενοειδή (διλοβολίδια) βελτιώνουν την Ï?οή του αίματος διαστέλλοντας τα αιμοφόÏ?α αγγεία και μειώνοντας το κολλώδες των αιμοπεταλίων. Από τα φÏ?λλα του δέντÏ?ου Ginkgo λαμβάνεται εκχÏ?λισμα από το οποίο παÏ?ασκευάζονται διάφοÏ?α συμπληÏ?ώματα διατÏ?οφής.

Ιδιότητες

Οι ιδιότητες του εκχυλίσματος των φÏ?λλων του Γκίγκο είναι πολÏ? ωφέλιμες για διάφοÏ?ες λειτουÏ?γίες του ανθÏ?ώπινου οÏ?γανισμοÏ?. Οι κυÏ?ιότεÏ?ες σχετίζονται με δυσλειτουÏ?γία στην Ï?οή αίματος και είναι:

 • Η αÏ?ξηση της Ï?οής του αίματος στο καÏ?διαγγειακό σÏ?στημα με συνέπεια την παÏ?οχή πεÏ?ισσότεÏ?ου οξυγόνου στους μÏ?ες και αποτέλεσμα την διατήÏ?ηση της ελαστικότητας των αιμοφόÏ?ων αγγείων και την μείωση των επιπέδων της χοληστεÏ?όλης.
 • Η αÏ?ξηση της Ï?οής του αίματος στον εγκέφαλο με συνέπεια την παÏ?οχή πεÏ?ισσότεÏ?ου οξυγόνου στους νευÏ?ώνες και αποτέλεσμα την βελτίωση της συγκέντÏ?ωσης και της μνήμης.
 • Η αÏ?ξηση της Ï?οής του αίματος στα άκÏ?α με αποτέλεσμα την αποφυγή συμπτωμάτων όπως κÏ?Ï?α πόδια και χέÏ?ια, πόνος και κοÏ?Ï?αση από το πεÏ?πάτημα, αδυναμία διάνυσης μεγάλων αποστάσεων.

Αντιοξειδωτικές Ιδιότητες

ΦÏ?λλα από Γκίγκο το Δίλοβο

ΦÏ?λλα από Γκίγκο το Δίλοβο

Το Γκίγκο το Δίλοβο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες οι οποίες εξουδετεÏ?ώνουν τις ελεÏ?θεÏ?ες Ï?ίζες, πÏ?οστατεÏ?οντας αποτελεσματικά τις κυτταÏ?ικές μεμβÏ?άνες και πÏ?ολαμβάνοντας διαταÏ?αχές που οφείλονται στην ηλικία και επηÏ?εάζουν τη νοητική λειτουÏ?γία.

Επίσης δÏ?α θεÏ?απευτικά στην εκφÏ?λιση -λόγω οξείδωσης- της ωχÏ?άς κηλίδας του αμφιβληστÏ?οειδοÏ?ς, η οποία πÏ?οκαλεί μείωση ή ακόμα και απώλεια όÏ?ασης, ὀπως και στην διαβητική αμφιβληστÏ?οειδοπάθεια.

Άλλες Ιδιότητες

Το Γκίγκο το Δίλοβο έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε άτομα με αλλεÏ?γία στη σκόνη και τη γÏ?Ï?η, καθώς και σ' αυτοÏ?ς που υποφέÏ?ουν από άσθμα.

Βελτιώνει την απόκÏ?ιση του οÏ?γανισμοÏ? μας στην αλλεÏ?γία, επειδή ελέγχει την διέγεÏ?ση του παÏ?άγοντα ενεÏ?γοποίησης των αιμοπεταλίων (ΠΕΑ ή PAF), ο οποίος αν υπεÏ?διεγεÏ?θεί πÏ?οκαλεί διάφοÏ?ες αλλεÏ?γικές και φλεγμονώδεις αντιδÏ?άσεις. Η υπεÏ?διέγεÏ?ση του ΠΕΑ ή PAF πÏ?οκαλεί επίσης ανεπαÏ?κή κυκλοφοÏ?ία του αίματος στο κεντÏ?ικό νευÏ?ικό σÏ?στημα, με αποτέλεσμα καταστÏ?οφή νευÏ?ικών κυττάÏ?ων.

ΧÏ?ήσεις του Ginkgo

Η χÏ?ήση των φÏ?λλων του Γκίγκο πÏ?ωτοεμφανίστηκε στην Κίνα το 2800 π.Χ. Από τότε χÏ?ησιμοποιείται πάÏ?α πολÏ? από ανθÏ?ώπους που βÏ?ίσκονται σε πÏ?οχωÏ?ημένο στάδιο της ζωής, αλλά γενικότεÏ?α και από νεότεÏ?ους, ειδικά από εκείνους που έχουν να φέÏ?ουν σε πέÏ?ας κάθε είδους πνευματική εÏ?γασία. Το Γκίνγκο το δίλοβο χÏ?ησιμοποιείται για πεÏ?ιπτώσεις κυκλοφοÏ?ικών πÏ?οβλημάτων και άλλων σχετικών διαταÏ?αχών όπως είναι:

ΔιαταÏ?αχή κυκλοφοÏ?ικοÏ? συστήματος και μειωμένη παÏ?οχή αίματος στα άκÏ?α

 • διαταÏ?αχή πεÏ?ιφεÏ?ειακών αγγείων,
 • καÏ?διακή αÏ?Ï?υθμία,
 • σÏ?νδÏ?ομο Raynauds - κÏ?Ï?α δάκτυλα στα χέÏ?ια και στα πόδια -,
 • μοÏ?διασμα ή μυÏ?μήγκιασμα,φλεγμονές,
 • νευÏ?ική εξάντληση.

ΔιαταÏ?αχές στην πνευματική και εγκεφαλική λειτουÏ?γία

ΔένδÏ?ο Ginkgo - Γκίγκο

ΔένδÏ?ο Ginkgo - Γκίγκο
 • ελλιπής μνήμη λόγω γήÏ?ανσης,
 • γεÏ?οντική άνοια,
 • συναισθηματικές διαταÏ?αχές, άγχος,
 • μειωμένη εγÏ?ήγοÏ?ση,
 • ίλιγγοι, ζάλη,
 • ημικÏ?ανία, κεφαλαλγία,
 • μειωμένη ακοή,
 • βόμβος (κουδοÏ?νισμα των αυτιών),
 • πÏ?οβλήματα ισοÏ?Ï?οπίας,
 • αμφιβληστÏ?οειδοπάθεια,
 • γλαÏ?κωμα,
 • νόσος του ΑλτσχάιμεÏ?.

Ειδικά για την νόσο του ΑλτσχάιμεÏ?, η χÏ?ήση του Γκίνγκο μποÏ?εί να καθυστεÏ?ήσει τις συνέπειες. Στη ΓεÏ?μανία, το εκχÏ?λισμα των φÏ?λλων του Ginkgo είναι εγκεκÏ?ιμένο φάÏ?μακο για το ΑλτσχάιμεÏ?.

Δοσολογία

Γενικώς είναι αÏ?κετά 80 - 100 mg ημεÏ?ησίως σε ισόποσες δόσεις, τυποποιημένες να πεÏ?ιέχουν 32% φλαβονοειδή και 6% τεÏ?πενοειδή. Σε πεÏ?ιπτώσεις όπως γεÏ?οντική άνοια ή νόσος του Alzheimer, μποÏ?εί να αυξηθεί η ποσότητα μέχÏ?ι 150 - 200 mg ημεÏ?ησίως, σε 2 ή 3 δόσεις.

Τα πÏ?ώτα αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από 5 έως 8 εβδομάδες καθημεÏ?ινής χÏ?ήσης με τάση στην συνέχεια να αυξάνονται ποσοτικά και ποιοτικά. Όπως και όλα τα φυσικά βότανα που χÏ?ησιμοποιοÏ?νται για θεÏ?απευτικοÏ?ς σκοποÏ?ς, έτσι και το Γκίγκο το Δίλοβο απαιτεί χÏ?ήση συνεχή, καθημεÏ?ινή και για αÏ?κετό διάστημα για να εμφανίσει αποτελέσματα.

ΠαÏ?ενέÏ?γειες και ΑλληλεπιδÏ?άσεις

Σημαντικές παÏ?ενέÏ?γειες από την χÏ?ήση του Γκίγκο δεν έχουν αναφεÏ?θεί ακόμη και από άτομα που έπαιÏ?ναν σε μία δόση μεγάλη ποσότητα εκχυλίσματος των φÏ?λλων. Πάντως, έχουν αναφεÏ?θεί μεÏ?ικές ήπιες γαστÏ?εντεÏ?ικές διαταÏ?αχές και ελαφÏ?ές κεφαλαλγίες.

Ωστόσο η συνδυασμένη χÏ?ήση του Ginkgo με αντικαταθλιπτικά, αντιαιμοπεταλιακά, αντιπηκτικά φάÏ?μακα -συμπεÏ?ιλαμβανομένης και της ασπιÏ?ίνης- είναι δυνατόν να πÏ?οκαλέσουν εσωτεÏ?ική αιμοÏ?Ï?αγία. Γι' αυτό πÏ?έπει απαÏ?αιτήτως να συμβουλευόμαστε τον γιατÏ?ό μας πÏ?ιν αÏ?χίσουμε να παίÏ?νουμε Γκίνγκο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό βότανο. Επίσης, η χÏ?ήση του Ginkgo δεν συνιστάται σε παιδιά και σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.

ΠοÏ? να αγοÏ?άσετε Γκίγκο

ΜποÏ?είτε να αγοÏ?άσετε on-line το Forever Ginkgo Plus το οποίο είναι ένα μοναδικό μείγμα από τέσσεÏ?α βότανα από την Κίνα. Το εκχÏ?λισμα φÏ?λλων του Ginkgo Biloba - Γκίγκο το Δίλοβο, κÏ?Ï?ιο συστατικό είναι σε συνδυασμό με τα ισχυÏ?ά κινέζικα βότανα Ganoderma από μανιτάÏ?ια Reishi, μοÏ?Ï?α Schisandra και Fo-ti.

Hundreds of people rely on AloeVeraDaily.com's affordable and quality products for healthy skin, anti-aging, and weight loss. Jot down your details below, and we'll email your discount coupon.

Marketing by

Χαρά και Υγεία,
Στράτος - AloeveraChangeslives


Facebook Comments