ΟδοντόκÏ?εμα Με Αλόη ΒέÏ?α: ΣυγκÏ?ιτική Αξιολόγηση
AloeveraChangeslives.com - Logo
AloeveraChangeslives.com - Menu

ΟδοντόκÏ?εμα με Αλόη ΒέÏ?α
ΣυγκÏ?ιτική Αξιολόγηση

Μια in vitro μελέτη από:
- Dilip George,
- MDSSham S. Bhat,
- MDSBeena Antony, PhD

Η αλόη βέÏ?α (Aloe barbadensis Miller) έχει πÏ?οταθεί για μια ευÏ?εία ποικιλία παθήσεων, αλλά η χÏ?ήση της στην οδοντιατÏ?ική είναι πεÏ?ιοÏ?ισμένη. Αυτό το άÏ?θÏ?ο αναλÏ?ει τις χÏ?ήσεις του φυτοÏ? και πεÏ?ιγÏ?άφει μια in vitro έÏ?ευνα που συνέκÏ?ινε την αποτελεσματικότητα που έχει η αντιμικÏ?οβιακή οδοντόκÏ?εμα με αλόη βέÏ?α με δÏ?ο άλλες δημοφιλείς, εμποÏ?ικά διαθέσιμες οδοντόπαστες.

Τα πÏ?οκαταÏ?κτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι και η οδοντόκÏ?εμα με αλόη βέÏ?α και οι άλλες οδοντόκÏ?εμες ήταν εξίσου αποτελεσματικές κατά της Candida albicans, Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecalis, Prevotella intermedia και Peptostreptococcus anaerobius. Η οδοντόκÏ?εμα με αλόη βέÏ?α κατέδειξε ενισχυμένη αντιβακτηÏ?ιδιακή δÏ?άση κατά του S. mitis.

www.agd.org General Dentistry

 • Received: November 29, 2007
 • Accepted: February 8, 2008

Hundreds of people rely on AloeVeraDaily.com's affordable and quality products for healthy skin, anti-aging, and weight loss. Jot down your details below, and we'll email your discount coupon.

Marketing by

ΣυγκÏ?ιτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντιμικÏ?οβιακών οδοντόκÏ?εμων αλόης βέÏ?α και δÏ?ο δημοφιλών εμποÏ?ικών οδοντόκÏ?εμων

Η επιτυχία κάθε οδοντόκÏ?εμας, εν μέÏ?ει, έγκειται στην ικανότητά της να εξάλειψη τη παθογόνα μικÏ?οχλωÏ?ίδα του στόματος. Οι οδοντόπαστες με φθόÏ?ιο έχουν χÏ?ησιμοποιηθεί ευÏ?έως σε όλο τον κόσμο και η εκτεταμένη έÏ?ευνα απέδειξε τις ικανότητές τους όσον αφοÏ?ά την αντίσταση στην τεÏ?ηδόνα.

Το ζελέ ή γλίσχÏ?ασμα της Aloe barbadensis Miller (γνωστή και ως Aloe Vera - Αλόη ΒέÏ?α) είναι ένα βολικό σπιτικό γιατÏ?ικό που μποÏ?εί να χÏ?ησιμοποιηθεί τόσο ως ενυδατικός παÏ?άγοντας, όσο και για τη θεÏ?απεία ήσσονος σημασίας εγκαυμάτων και εκδοÏ?ών του δέÏ?ματος. Η Aloe Vera είναι ένα κακτοειδές φυτό που στην πÏ?αγματικότητα είναι μέÏ?ος της οικογένειας των κÏ?ινοειδών.

ΥπάÏ?χουν πάνω από 300 ποικιλίες φυτών Αλόης αλλά η ποικιλία Aloe barbadensis διαθέτει τις καλÏ?τεÏ?ες ιατÏ?ικές ιδιότητες. Η σÏ?γχÏ?ονη χÏ?ήση της αλόης βέÏ?α τεκμηÏ?ιώθηκε για πÏ?ώτη φοÏ?ά τη δεκαετία του 1930 στην εποÏ?λωση εγκαυμάτων από ακτινοβολία. Ο χυμός αλόης βέÏ?α όταν λαμβάνεται εσωτεÏ?ικά, έχει αποδειχθεί ότι έχει διάφοÏ?α ευεÏ?γετικά αποτελέσματα στο σώμα.

Η αποτελεσματικότητα της Aloe barbadensis Miller αυξάνεται όταν το φυτό έχει συγκομισθεί μετά από τÏ?ία χÏ?όνια ανάπτυξης, ενώ η θÏ?επτική της αξία μειώνεται μετά από 12 χÏ?όνια ανάπτυξης. Το ζελέ της Aloe barbadensis Miller θα χάσει ολοκληÏ?ώσει δÏ?αστικότητα του, αν έχει εκτεθεί στον ήλιο για πεÏ?ισσότεÏ?ο από δÏ?ο ώÏ?ες, καθώς οξειδώνεται εÏ?κολα.

Ως εκ τοÏ?του, είναι απαÏ?αίτητο να σταθεÏ?οποιείται με φαÏ?μακευτικά πÏ?ότυπα για άμεση χÏ?ήση και μεγαλÏ?τεÏ?η διάÏ?κεια ζωής. Μη κεÏ?δοσκοπικοί οÏ?γανισμοί όπως το Διεθνές Επιστημονικό ΣυμβοÏ?λιο Αλόης έχουν θεσπίσει πÏ?ότυπα για να δώσουν την έγκÏ?ιση και τη σφÏ?αγίδα ποιότητας σε οÏ?ισμένα πÏ?οϊόντα αλόης. Τα εν λόγω πÏ?οϊόντα είναι πιο επωφελή, δεδομένου ότι η σφÏ?αγίδα έχει δοθεί μόνο στα πÏ?οϊόντα με τα καθιεÏ?ωμένα θεÏ?απευτικά οφέλη.

Αυτή η in vitro αξιολόγηση συνέκÏ?ινε την αντιμικÏ?οβιακή δÏ?άση της οδοντόκÏ?εμας αλόης βέÏ?α και δÏ?ο εμποÏ?ικά δημοφιλών, τοπικά διαθέσιμων οδοντόκÏ?εμων. Αυτές οι οδοντόκÏ?εμες δοκιμάστηκαν έναντι επτά παθογόνων μικÏ?οοÏ?γανισμών που κυÏ?ιαÏ?χοÏ?ν συχνά την microbiota - μικÏ?οζωή της στοματικής κοιλότητας.

Forever Bright Toothgel® - ΟδοντόκÏ?εμα με αλόη βέÏ?α και πÏ?όπολη της Forever Living Products
Forever Bright
Toothgel

Τα αποτελέσματα έχουν σκοπό να αποδείξουν την σχετική αντιμικÏ?οβιακή αποτελεσματικότητα κάθε οδοντόπαστας εναντίον κάθε συγκεκÏ?ιμένου είδους μικÏ?οοÏ?γανισμών.

Υλικά και Μέθοδοι

ΠÏ?οκειμένου να αποδειχτεί η αντιμικÏ?οβιακή δÏ?άση, η παÏ?οÏ?σα μελέτη χÏ?ησιμοποίησε την οδοντόκÏ?εμα με αλόη βέÏ?α:

στο εξής ΟδοντόκÏ?εμα Α και δÏ?ο εμποÏ?ικές, τοπικά διαθέσιμες οδοντόκÏ?εμες:

Pepsodent Unilever, Englewood Cliffs, NJ
Pepsodent Unilever,
Englewood Cliffs, NJ
 • Pepsodent, (Unilever, Englewood Cliffs, NJ; 201.894.7660
 • και Colgate, (Colgate-Palmolive, Canton, MA; 800.821.2880)

στο εξής ΟδοντόκÏ?εμες Β και Γ, αντίστοιχα. Η παÏ?οÏ?σα μελέτη χÏ?ησιμοποίησε λυοφιλιμένο απόθεμα καλλιέÏ?γειας του στελέχους αναφοÏ?άς του Streptococcus mutans, Candida albicans, Lactobacillus acidophilus, S. mitis, Enterococcus faecalis, Prevotella intermedia, και Peptostreptococcus anaerobius.

Οι οÏ?γανισμοί καλλιεÏ?γήθηκαν με τη μέθοδο trypticase soy broth - σε ζωμό σόγιας και μεταφέÏ?θηκαν στο επιλεγμένο μέσο επιβιώνοντας από το απόθεμά τους.

Colgate, Colgate-Palmolive, Canton, MA
Colgate,
Colgate-Palmolive,
Canton, MA

Οι οÏ?γανισμοί που απασχολοÏ?ν τη μελέτη καλλιεÏ?γήθηκαν σε αντίστοιχα επιλεκτικά μέσα. Για παÏ?άδειγμα:

 • S. mutans ήταν καλλιεÏ?γημένα σε Mitis Salivarius Bacitracin Agar (Gold’s Media)
 • C. albicans σε Sabouraud’s Dextrose Agar
 • L. acidophilus στην Rogosa SL Agar
 • S. mitis σε Mitis-Salivaris Agar
 • E. faecalis σε Mac Conkey’s Agar
 • και οι Prevotella intermedia και Peptostreptococcus
 • anaerobius στη Neomycin Blood Agar

Η καθαÏ?ότητα της κάθε δοκιμής στελέχους ελέγχθηκε κατά τη διάÏ?κεια κάθε δοκιμής, χÏ?ησιμοποιώντας υποκαλλιέÏ?γειες, Gram’s stain, και colony morphology. Η αντιμικÏ?οβιακή ευαισθησία ελέγχθηκε με τη χÏ?ήση της ditch method. Η Muller Hinton Agar χÏ?ησιμοποιήθηκε για να αποδειχθεί η αντιβακτηÏ?ιακή επίδÏ?αση κατά αεÏ?όβιων, ενώ η Wilkins Chalgren Blood Agar χÏ?ησιμοποιήθηκε για τα αναεÏ?όβια και η Sabouraud’s Dextrose Agar για Candida.

ΤÏ?ία πηγάδια (4 mm σε διάμετÏ?ο και 3 mm βάθος) έγιναν με βάση ένα στείÏ?ο μεταλλικό πÏ?ότυπο, με μια θηλή καουτσοÏ?κ σε κάθε πλάκα. Τα εμβόλιμα ετοιμάστηκαν και πÏ?οσαÏ?μόστηκαν στο 0,5 του πÏ?ότυπου θολεÏ?ότητας McFarland, σÏ?μφωνα με τις κατευθυντήÏ?ιες γÏ?αμμές της ΑμεÏ?ικάνικης Εθνικής ΕπιτÏ?οπής για Κλινικά ΕÏ?γαστηÏ?ιακά ΠÏ?ότυπα - National Committee on Clinical Laboratory Standards (NCCLS).

Οι πλάκες άγαÏ? είχαν Ï?αβδωθεί με το απόθεμα καλλιέÏ?γειας των αντίστοιχων μικÏ?οοÏ?γανισμών. Με τη χÏ?ήση ενός αποστειÏ?ωμένου εκσκαφέα - κουτάλι, οι οδοντόκÏ?εμες διασκοÏ?πίστηκαν στα φÏ?εάτια. Σε εκείνο το σημείο, οι πινακίδες είχαν επωασθεί σε 37° C για 48 ώÏ?ες στο αντίστοιχο πεÏ?ιβάλλον.

Δηλαδή, ο E. faecalis και ο C. albicans στην θεÏ?μοκοιτίδα, ο S. mutans και S. mitis στο κεÏ?ί βάζο, και οι L. acidophilus, Prevotella intermedia και Peptostreptococcus anaerobius σε ένα αναεÏ?όβιο βάζο (Hi Anaerobic System-Mark II with Anaerobic Hi Gas Pack, Hi Media Laboratories, Mumbai, India; 91.022.2500.0970), που λειτουÏ?γεί βάσει της αÏ?χής του φυσικοÏ? αεÏ?ίου που παÏ?άγεται από τα χημικά.

Μετά την επώαση, οι ζώνες αναστολής (δηλαδή, οι χώÏ?οι όπου δεν υπήÏ?χε αÏ?ξηση των βακτηÏ?ίων) εξετάστηκαν γÏ?Ï?ω από τα πηγάδια που πεÏ?ιείχε την οδοντόπαστα. Αυτές εμφανίστηκαν ως ένα σαφές, κυκλικό φωτοστέφανο γÏ?Ï?ω από τα φÏ?εάτια. Οι διάμετÏ?οι των ζωνών μετÏ?ήθηκαν με το Hi Antibiotic Zone Scale (Hi Media Laboratories).

Η μέση διάμετÏ?ος των μετÏ?ήσεων των φÏ?εατίων (σε mm) αντιπÏ?οσώπευσαν την αξία αναστολής του υπό δοκιμή πÏ?οϊόντος. Δεν έγινε καμία πÏ?οσπάθεια να συσκοτίστει η ταυτότητα των παÏ?αγόντων της δοκιμής. Η δοκιμή αυτή επαναλαμβάνεται έξι φοÏ?ές εις τÏ?ιπλοÏ?ν, για να ξεπεÏ?αστοÏ?ν τυχόν τεχνικά λάθη που θα μποÏ?οÏ?σαν να έχουν συμβεί κατά τη διάÏ?κεια μιας και μόνο πÏ?οσπάθειας. Η Kruskall Wallis Test χÏ?ησιμοποιήθηκε, με το SPSS Version 14 λογισμικό που χÏ?ησιμοποιείται για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αυτής της πÏ?ώτης in vitro μελέτης έδειξαν ότι οδοντόκÏ?εμα αλόης βέÏ?α ήταν εξίσου αποτελεσματική με τις ΟδοντόκÏ?εμες Β και Γ για τον έλεγχο όλων των οÏ?γανισμών στο πλαίσιο της μελέτης. Και οι τÏ?εις οδοντόκÏ?εμες έδειξαν μέγιστη αντιμικÏ?οβιακή δÏ?άση εναντίον της C. albicans και όλα τα αναεÏ?όβια in vitro.

Σε σÏ?γκÏ?ιση με το ΟδοντόκÏ?εμες Β και Γ, η ΟδοντόκÏ?εμα Α επέδειξε εμφανή αÏ?ξηση της αντιβακτηÏ?ιδιακής δÏ?άσης κατά του S. mitis (p = 0,034. Η τιμή αυτή απαÏ?ιθμεί τη ζώνη αναστολής που επιτεÏ?χθηκε από κάθε οδοντόπαστα μετά από 48 ώÏ?ες).

Συζήτηση

Μια ανασκόπηση της βιβλιογÏ?αφίας έδειξε ότι η δυνατότητα της χÏ?ήσης αλόης βέÏ?α για την υγιεινή του στόματος δεν είχε αξιολογηθεί πÏ?ιν από την εν λόγω μελέτη. Οι αντιβακτηÏ?ιακές, αντιμυκητιακές, και αντιϊικές ιδιότητες της αλόης βέÏ?α έχουν εδÏ?αιωθεί. Επιπλέον, μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο και ενισχÏ?ει την εποÏ?λωση.

Οι αντιμικÏ?οβιακή επίδÏ?αση της αλόης βέÏ?α έχουν αποδοθεί στις φυσικές ανθÏ?ακινόνες του φυτοÏ?:

 • aloe emodin
 • aloetic acid
 • aloin
 • anthracine
 • anthranol
 • barbaloin
 • chrysophanic acid
 • ethereal oil
 • ester of cinnamonic acid
 • isobarbaloin
 • resistannol

Σε σχετικά μικÏ?ές συγκεντÏ?ώσεις σε συνδυασμό με τη σÏ?νθεση του πηκτώματος, οι ανθÏ?ακινόνες παÏ?έχουν αναλγητική, αντιβακτηÏ?ιακή, αντιμυκητιακή και αντιική δÏ?άση. Σε υψηλές συγκεντÏ?ώσεις, μποÏ?εί να αποβοÏ?ν τοξικές. Οι Σαπωνίνες, οι οποίες πεÏ?ιέχουν γλυκοσίδες, είναι αφÏ?ώδεις ουσίες που εκτελοÏ?ν εÏ?γασίες καθαÏ?ισμοÏ? και έχουν αντισηπτικές ιδιότητες.

Οι Acemannan, ένα μείγμα μαννόζης - υδατανθÏ?άκων που πÏ?οέÏ?χονται από το φυτό αλόη βέÏ?α, έχει εγγενή ισοÏ?Ï?οπία κολλώδους/ιξώδους, η οποία το καθιστά ιδανικό για σκευάσματα κόλλας οδοντοστοιχιών. Μια μελέτη του 1998 ανέφεÏ?ε ότι σκευάσματα acemannan του 150:1 (που πεÏ?ιέχει 0,05% benzalkonium chloride, 0,1% μεθυλεστέÏ?α, και 0,01% hyamine 1622) παÏ?ουσίασαν ιδανική πÏ?όσφυση, pH και ελάχιστη κυτταÏ?οτοξικότητα.

Οι οÏ?γανισμοί που απασχολήθηκαν στη παÏ?οÏ?σα μελέτη πεÏ?ιλαμβάνουν τόσο την κανονική χλωÏ?ίδα, όσο και τους παθογόνους παÏ?άγοντες της στοματικής κοιλότητας. Ο S. mutans έχει ισχυÏ?ά συσχετιστεί με την έναÏ?ξη της τεÏ?ηδόνας, ενώ υπάÏ?χει συσχέτιση μεταξÏ? γαλακτοβάκιλλου και την πεÏ?αιτέÏ?ω ανάπτυξη των υπό σήψη πεÏ?ιοχών.

Μια μελέτη του 1995 από το Bai et al έδειξε ένα υψηλό αÏ?ιθμό Candida σε παιδιά με ινσουλινοεξαÏ?τώμενο σακχαÏ?ώδη διαβήτη, μια πάθηση που συνδέεται με συμπτώματα, όπως ξηÏ?οστομία, αίσθημα καÏ?σου, και επώδυνες Ï?αγάδες. Ο E. faecalis έχει συσχετισθεί με την εκ νέου μόλυνση και μετέπειτα αποτυχία των ενδοδοντικά θεÏ?απευμένων δοντιών.

Οι αναεÏ?όβιοι αποτελοÏ?ν ένα σημαντικό μέÏ?ος της στοματικής - οδοντικής χλωÏ?ίδας. Ο Ï?όλος τους στην πεÏ?ιοδοντική νόσο και μόλυνση της έδÏ?ας της Ï?ίζας είναι καλά εδÏ?αιωμένη, όπως είναι ο Ï?όλος τους ως εστίες για τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών. Οι Prevotella intermedia κυÏ?ιάÏ?χησαν μεταξÏ? των αναεÏ?όβιων οÏ?γανισμών επανέκαμψαν από αυτές τις πεÏ?ιοδοντικές λοιμώξεις, πÏ?άγμα που σημαίνει ότι ιδιαίτεÏ?α αυτοί οι οÏ?γανισμοί ήταν κατάλληλοι για την παÏ?οÏ?σα μελέτη.

Η πλειοψηφία των αντιμικÏ?οβιακών επιδÏ?άσεων των εμποÏ?ικώς διαθέσιμων οδοντόκÏ?εμων μποÏ?εί να αποδοθεί στο πεÏ?ιεχόμενο φθόÏ?ιο τους, με τη μοÏ?φή monoflourophosphate νατÏ?ίου (συγκέντÏ?ωση των 500-1.000 ppm). Η οδοντόκÏ?εμα αλόης βέÏ?α που χÏ?ησιμοποιήθηκε στη παÏ?οÏ?σα μελέτη δεν έχει καμία πÏ?οστιθέμενη πεÏ?ιεκτικότητα σε φθόÏ?ιο, αλλά εξακολουθεί να ασκεί σχεδόν ίση ποσότητα αντιμικÏ?οβιακής δÏ?άσης.

ΣυμπέÏ?ασμα

Αυτή η πÏ?οκαταÏ?κτική μελέτη in vitro έδειξαν ότι το ζελέ αλόης βέÏ?α για τα δόντια ήταν τόσο αποτελεσματικό όσο και οι δÏ?ο εμποÏ?ικά δημοφιλή οδοντόκÏ?εμες σε έλεγχο όλων των οÏ?γανισμών που χÏ?ησιμοποιοÏ?νται στη μελέτη. Επιπλέον, το πήκτωμα έδειξε ανώτεÏ?η αντιβακτηÏ?ιδιακή δÏ?άση κατά του Σ. mitis παÏ?ά την απουσία των πÏ?όσθετων φθοÏ?ίου.

Ωστόσο, για να εγγυηθοÏ?με ανεπιφÏ?λακτα αυτά τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα αυτών των πÏ?οϊόντων φÏ?οντίδας των δοντιών, επιπÏ?όσθετες μακÏ?οπÏ?όθεσμες κλινικές δοκιμές θα πÏ?έπει να πÏ?αγματοποιηθοÏ?ν με την ενσωμάτωση πεÏ?ισσότεÏ?ων στελεχών από κλινικά δείγματα.

Αποποίηση

Οι συγγÏ?αφείς δεν έχουν καμία σχέση με κανένα από τους κατασκευαστές που παÏ?ατίθενται σε αυτό το άÏ?θÏ?ο

ΠληÏ?οφοÏ?ίες για τους Συντάκτες της Αξιολόγησης

Ο ΔÏ? George είναι λέκτοÏ?ας / ΕπίκουÏ?ος Καθηγητής, Τμήμα Παιδοδοντίας και ΠÏ?οληπτικής ΟδοντιατÏ?ικής, Pushpagiri Κολλέγιο ΟδοντιατÏ?ικών Επιστημών, Tiruvallam, ΚεÏ?άλα, Ινδία.
Dr. George is a senior lecturer/assistant professor, Department of Pedodontics and Preventive Dentistry, Pushpagiri College of Dental Sciences, Tiruvallam, Kerala, India.

Ο ΔÏ? Bhat είναι καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Παιδοδοντίας και ΠÏ?οληπτικής ΟδοντιατÏ?ικής, Yenepoya Dental College Hospital, Mangalore, Karnataka, Ινδία.
Dr. Bhat is a professor and head, Department of Pedodontics and Preventive Dentistry, Yenepoya Dental College Hospital, Mangalore, Karnataka, India.

Ο ΔÏ? Antony είναι ένας καθηγητής, Τμήμα ΜικÏ?οβιολογίας, ΠατέÏ?α Muller Medical College Hospital, Mangalore, Karnataka, Ινδία.
Dr. Antony is a professor, Department of Microbiology, Father Muller Medical College Hospital, Mangalore, Karnataka, India.

ΑναφοÏ?ές

 1. Itthagarun A, Wei SH. Analysis of fluoride ion concentrations and in vitro fluoride uptake from different commercial dentifrices. Int Dent J 1996;46(4);357-361.
 2. Collins CE. Alvagel as a therapeutic agent in the treatment of roentgen and radium burns. Radiol Rev Chicago Med Rec 1935;57:137-138.
 3. PDR for herbal medicines. Montvale, NJ: Medical Economics Company;1998:631.
 4. Red book, 2004. Montvale, NJ: Thomson Healthcare;2004:53.
 5. Tyler V. The honest herbal: A sensible guide to the use of herbs and related remedies, ed. 3. New York: Pharmaceutical Products Press;1993: 25-28.
 6. Krinsky DL, Hawkins EB, Pelton R, Willis NA, Lavalle JB. Natural therapeutics pocket guide, ed. 2. Cleveland: Lexi-Comp, Inc.;2003:379.
 7. Venkatrama EV. The miracle worker. New Indian Express 2005;November 22:3.
 8. Gold DG, Jordan HV, Van Houte J. A selective medium for Streptococcus mutans. Arch Oral Biol 1973;18:1357-1364.
 9. Ananthanarayanan R, Panicker CKJ. Text book of microbiology, ed. 7. Hyderabad, India: Orient Black Swan;2005:628.
 10. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for antimicrobial disc susceptibility tests; approved standard, d. 8. Wayne, PA: National Committee for Clinical Laboratory Standards;2003:9.
 11. Wynn RL. Aloe Vera gel: Update for dentistry. Gen Dent 2005;53(1):6-9.
 12. Davis RH. Aloe Vera: A scientific approach. New York: Vantage Press;1997.
 13. Plaskett LG. The health and medical use of Aloe Vera. Tacoma, WA: Life Sciences Press;1996.
 14. Coats BC. The silent healer: A modern study of Aloe Vera. Garland, TX: B.C. Coats;1979.
 15. Gage D. Aloe Vera: Nature’s soothing healer. Rochester, VT: Healing Arts Press;1996.
 16. Tello CG, Ford P, Iacopino AM. In vitro evaluation of complex carbohydrate denture adhesive formulations. Quintessence Int 1998;29(9):585-593.
 17. Zickert I, Emilson CG, Krasse B. Streptococcus mutans, lactobacilli and dental health in 13-14-year-old Swedish children. Community Dent Oral Epidemiol 1982;10(2):77-81.
 18. Bai KY, Reddy CD, Abu-Talib SH. Oral candidial carriage in young insulin dependent diabetics. J Ind Pedo Prev Dent 1995;13(1):20 23.
 19. Kayaoghu G, Orstavik D. Virulence factors of Enterococcus faecalis: Relationship to endodontic disease. Crit Rev Oral Biol Med 2004;15(5): 308-320.
 20. Newman MG. Anaerobic oral and dental infections. Rev Infect Dis 1984;6 Suppl 1:S107-S114.

Published with permission by the Academy of General Dentistry.
© Copyright 2009 by the Academy of General Dentistry. All rights reserved.
www.agd.org General Dentistry

Read the original study Aloe Vera Tooth Gel Comparative Evaluation in pdf file

Hundreds of people rely on AloeVeraDaily.com's affordable and quality products for healthy skin, anti-aging, and weight loss. Jot down your details below, and we'll email your discount coupon.

Marketing by

Χαρά και Υγεία,
Στράτος - AloeveraChangeslives


Facebook Comments