Οφέλη από την Αλόη ΒέÏ?α
AloeveraChangeslives.com - Logo
AloeveraChangeslives.com - Menu

Οφέλη από την Αλόη ΒέÏ?α

Οφέλη για την Υγεία και ΕυημεÏ?ία

Τα οφέλη από την Αλόη ΒέÏ?α στην διατÏ?οφή, πεÏ?ιποίηση του σώματος και γενικά στην υγεία και ευεξία του ανθÏ?ώπου είναι πολλά και εκπληκτικά. Και αυτό όχι γιατί το ζελέ από το φÏ?λλο αυτοÏ? του φυτοÏ? είναι "πανάκεια", αλλά απλώς επειδή τα συστατικά που του έδωσε η φÏ?ση είναι απαÏ?αίτητες ουσίες για την διατÏ?οφή του οÏ?γανισμοÏ? μας.

Οφέλη από την Υγεία του Σώματος για την ΛειτουÏ?γία του Î?ου

Από αÏ?χαιοτάτων χÏ?όνων είναι γνωστό και σήμεÏ?α πÏ?έπει πλέον όλοι να γνωÏ?ίζουμε, ότι η υγεία μας εξαÏ?τάται από την διατÏ?οφή μας.

Φυτό Aloe Vera - Aloe barbadebsis Miller

Φυτό Aloe Vera
Aloe barbadebsis Miller

ΆÏ?α, η σωστή διατÏ?οφή αποτελεί το σημαντικότεÏ?ο παÏ?άγοντα της διατήÏ?ησης της υγείας μας σε υψηλά επίπεδα.

Όταν ο οÏ?γανισμός μας είναι υγιής σωματικά, αυτό επηÏ?εάζει θετικά τις σκέψεις και τις πÏ?άξεις μας.

Δηλαδή, με την πÏ?οϋπόθεση ότι το σώμα μας είναι υγιές, ο νους μας είναι πιο ελεÏ?θεÏ?ος να λειτουÏ?γήσει σωστά (γιατί δεν δέχεται την πίεση των συμπτωμάτων της ασθένειας) και να πάÏ?ει τις σωστές αποφάσεις.

Και έτσι απολαμβάνουμε αποτελέσματα θετικών ενεÏ?γειών και καλÏ?τεÏ?η διαβίωση. Γι' αυτό, εντάσσοντας πÏ?οϊόντα από το ζελέ - το τζελ που βÏ?ίσκεται στο εσωτεÏ?ικό του φÏ?λλου του φυτοÏ? αλόη βέÏ?α στην καθημεÏ?ινή μας διατÏ?οφή και στη πÏ?οσωπική μας πεÏ?ιποίηση και φÏ?οντίδα, είναι ένας πολÏ? καλός και πάνω απ' όλα φυσικός τÏ?όπος για να βελτιωθεί:

  • η υγεία και εμφάνιση του σώματός μας,
  • η λειτουÏ?γία του νου μας,
  • η αίσθηση ευεξίας και η ευημεÏ?ία μας.

ΣυνεÏ?γιστική ΔÏ?άση

Η φυσική σÏ?νθεση που έχει η αλόη επιτυγχάνει συνεÏ?γιστική δÏ?άση των συστατικών της, αυξάνοντας έτσι τα οφέλη του καθενός από αυτά για την διατÏ?οφή και την υγεία μας, εξουδετεÏ?ώνοντας την όποια βλαβεÏ?ή επίδÏ?αση μποÏ?εί να είχε καθένα από αυτά απομονωμένο.

Γι' αυτόν τον λόγο, το ολοκληÏ?ωμένο αυτό φυσικό διατÏ?οφικό συμπλήÏ?ωμα είναι απολÏ?τως απαÏ?αίτητο καθημεÏ?ινά στην σημεÏ?ινή, αν μη τι άλλο, φτωχή σε υγιεινά θÏ?επτικά συστατικά διατÏ?οφή μας.

Οφέλη από την Αλόη ΒέÏ?α για την ΔιατÏ?οφή

Η καθημεÏ?ινή χÏ?ήση χυμοÏ? αλόης βέÏ?α, πÏ?οϊόντων μέλισσας και άλλων φυσικών συμπληÏ?ωμάτων διατÏ?οφής, συνεισφέÏ?ει τα μέγιστα ώστε ο οÏ?γανισμός μας να λαμβάνει επαÏ?κώς από την διατÏ?οφή τα θÏ?επτικά στοιχεία που χÏ?ειάζεται για την σωστή λειτουÏ?γία του.

Η σωστή αποÏ?Ï?όφηση των θÏ?επτικών συστατικών και η αποβολή των τοξινών από τον οÏ?γανισμό μας είναι υψίστης σημασίας για τη διατήÏ?ηση της υγείας του σώματός μας, νεανικής εμφάνισης και υψηλών επιπέδων ενέÏ?γειας.

ΕσωτεÏ?ικό Ζελέ - Γέλη από ΦÏ?λλο Aloe Vera ΜπαÏ?μπαντένσις ΜίλλεÏ?

ΕσωτεÏ?ικό Ζελέ - Τζελ
από ΦÏ?λλο Αλόη ΒέÏ?α
Αλόη ΜπαÏ?μπαντένσις ΜίλλεÏ?

Αυτό επιτυγχάνεται με την σωστή λειτουÏ?γία του πεπτικοÏ? συστήματος. Συστατικά της αλόης βέÏ?α όπως οι πολυσακχαÏ?ίτες και η γλυκομαννάνη πÏ?οσδίδουν πÏ?εβιοτικές ιδιότητες στο έντεÏ?ο και είναι ευεÏ?γετικές για το πεπτικό σÏ?στημα.

Οι ήπια καθαÏ?τικές ιδιότητες της αλόης, (βοηθητικές στην δυσκοιλιότητα, ή και αντιστÏ?όφως ευεÏ?γετικά Ï?υθμιστικές για την ευκοιλιότητα - οι πÏ?οσαÏ?μοστικές ιδιότητες της αλόης), καθαÏ?ίζουν το πεπτικό σÏ?στημα και επιτÏ?έπουν την σωστή λειτουÏ?γία του.

Ένα καθαÏ?ό και υγιές πεπτικό σÏ?στημα, που υποστηÏ?ίζεται από την αλόη βέÏ?α, αποÏ?Ï?οφά καλÏ?τεÏ?α τα θÏ?επτικά συστατικά, αποβάλει όλα τα βλαβεÏ?ά στοιχεία, ευνοώντας έτσι την υγεία ολόκληÏ?ου του σώματός μας.

Ανοσοποιητικό ΣÏ?στημα

Πίνοντας χυμό αλόης βέÏ?α εξοντώνουμε φυσικά τα βλαβεÏ?ά βακτήÏ?ια του σώματος και αποκτοÏ?με φυσικές αποτοξινωτικές ιδιότητες οι οποίες καθαÏ?ίζουν το πεπτικό και το κυκλοφοÏ?ικό σÏ?στημα. Η βελτίωση της αποÏ?Ï?όφησης θÏ?επτικών συστατικών έχει συνδεθεί με την καλÏ?τεÏ?η κυκλοφοÏ?ία του αίματος και την διατÏ?οφή του οÏ?γανισμοÏ? σε κυτταÏ?ικό επίπεδο.

Το υγιές, πλοÏ?σιο σε οξυγόνο αίμα παÏ?έχει πιο αποτελεσματικά τα θÏ?επτικά συστατικά στα κÏ?τταÏ?α. Έτσι αυτά είναι υγιή και ισχυÏ?ότεÏ?α για να καταπολεμοÏ?ν λοιμώξεις κ.α. Τα υγιή κÏ?τταÏ?α επίσης, είναι φυσιολογικό να μας κάνουν να φαινόμαστε νεότεÏ?οι. Οι αναζωογονητικές ιδιότητες της αλόης ενισχÏ?ουν το σώμα από μέσα πÏ?ος τα έξω.

Οφέλη από την Αλόη ΒέÏ?α για την ΠεÏ?ιποίηση του Σώματος

Τοπική ΧÏ?ήση

Ας μην ξεχνάμε, ότι η αλόη βέÏ?α ενδείκνυται για τοπική χÏ?ήση. Το ζελέ από τα φÏ?λλα της αλόης είναι ιδανικό για την φÏ?οντίδα εγκαυμάτων, μικÏ?ών τÏ?αυμάτων, αμυχών, για την ανακοÏ?φιση συμπτωμάτων δεÏ?ματικών παθήσεων και έχει αναζωογονητική δÏ?άση στην επιδεÏ?μίδα. Τοπικά πÏ?οϊόντα φÏ?οντίδας του δέÏ?ματος και πÏ?οσωπικής πεÏ?ιποίησης που πεÏ?ιέχουν αλόη είναι πάÏ?α πολÏ? αποτελεσματικά.

ΑντιγηÏ?αντικές Ιδιότητες

ΥπάÏ?χει ισχυÏ?ή σχέση μεταξÏ? υγιεινών διατÏ?οφικών συνηθειών, νεανικής εμφάνισης και καλÏ?τεÏ?ης ποιότητας ζωής. Η δÏ?άση των αντιγηÏ?αντικών πÏ?οϊόντων αυξάνεται, όταν έχουν και την πÏ?οστιθέμενη υποστήÏ?ιξη της αλόης βέÏ?α να ενεÏ?γεί από το εσωτεÏ?ικό.

Άνθη ΦυτοÏ? Aloe Vera ΜπαÏ?μπαντένσις ΜίλλεÏ?

Άνθη ΦυτοÏ? Αλόη ΒέÏ?α
ΜπαÏ?μπαντένσις ΜίλλεÏ?

Το ζελέ - τζελ αλόης σε μοÏ?φή αλοιφής ή λοσιόν έχει την ιδιότητα να διαπεÏ?νά γÏ?ήγοÏ?α τα διάφοÏ?α στÏ?ώματα του δέÏ?ματος και να επιδÏ?ά ακόμη και στους μÏ?ες του σώματός μας (και αυτή η διεισδυτική ικανότητά της μποÏ?εί να φτάσει μέχÏ?ι και τα οστά).

Έτσι η αλόη μποÏ?εί να ενεÏ?γήσει σε κυτταÏ?ικό επίπεδο, τÏ?έφοντας και αναδομώντας τα κÏ?τταÏ?α και να αποδώσει άÏ?ιστα αποτελέσματα στην σφαιÏ?ική πÏ?οσέγγιση της φÏ?οντίδας του δέÏ?ματος του πÏ?οσώπου και του σώματος. Οι αντιγηÏ?αντικές ιδιότητες που έχει η αλόη βέÏ?α είναι αυτές που έχουν τη σημαντικότεÏ?η συμβολή στην εμφάνισή μας.

Εξασφαλίζοντας σωματική υγεία, αναγεννημένο σώμα και κοφτεÏ?ό μυαλό - νους υγιής εν σώματι υγιεί -, διαθέτουμε θετική ενέÏ?γεια, αποκτοÏ?με αυτοεκτίμηση και αυτό είναι πÏ?οφανές στην εξωτεÏ?ική μας εμφάνιση και αξιοσημείωτο απ' όλους.

Βιομηχανία Υγείας και Ευεξίας και Αλόη ΒέÏ?α

ΜποÏ?οÏ?με να απολαÏ?σουμε πολÏ? εÏ?κολα οφέλη από την αλόη για την υγεία μας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ζωής μας και με τα αποτελέσματα να είναι άμεσα αναγνωÏ?ίσιμα στην δÏ?ναμη, αντοχή και νεανική εμφάνιση, απλώς πÏ?οσθέτοντάς ή αντικαθιστώντας άλλα πÏ?οϊόντα με πÏ?οϊόντα από αλόη στην καθημεÏ?ινή μας διατÏ?οφή και πεÏ?ιποίηση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η βιομηχανία υγείας και ευεξίας θεωÏ?εί τα πÏ?οϊόντα από Aloe Vera ή Aloe barbadensis Miller ως τα σημαντικότεÏ?α για την ανάπτυξή της στην δεκαετία 2010 - 2020. Ήδη αÏ?κετές κλασσικές εταιÏ?είες του κλάδου άÏ?χισαν να πÏ?οσθέτουν μικÏ?ές ποσότητες ζελέ αλόης στα ήδη υπάÏ?χοντα πÏ?οϊόντα τους.

Βέβαια, υπάÏ?χει και η Forever Living, η εταιÏ?εία που παÏ?άγει το 80% της παγκόσμιας παÏ?αγωγής αλόης βέÏ?α και την χÏ?ησιμοποιεί ως πÏ?ώτη Ï?λη σε όλα της τα πÏ?οϊόντα.

Συμβουλή: Οπωσδήποτε πÏ?έπει να αναζητάμε και να εμπιστευόμαστε για την αγοÏ?ά πÏ?οϊόντων αλόης, εταιÏ?είες που παÏ?άγουν πÏ?οϊόντα από σταθεÏ?οποιημένη αλόη βέÏ?α Barbadensis Miller.

Οικονομικά Οφέλη

ΥπάÏ?χουν και άλλα οφέλη από την αλόη βέÏ?α και την χÏ?ήση της που απευθÏ?νονται στην επαγγελματική μας αποκατάσταση και οικονομική μας ανεξαÏ?τησία.


Χαρά και Υγεία,
Στράτος - AloeveraChangeslives


Facebook Comments